Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 183 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 16, или с 8.0%.