Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас на отчет в ДПС са водени 383 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.