НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Габрово през 2020 година:

 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

 Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;

 Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

 Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;