Дейност на местата за настаняване през февруари 2021 г. в област Шумен

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 57 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 594, а на леглата – 1 269. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.4%, а броят на леглата в тях – с 4.9%.