Брачност и бракоразводност в област Сливен през 2020 година

Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Сливен са 569 и са с 314 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 22 172.