Население в област Шумен през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Шумен е 171 781 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 14-то място по брой на населението, непосредствено след Сливен (182 551 души) и преди Добрич (170 298 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 481 души. Мъжете са 83 696 (48.7%), а жените – 88 085 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 60 години включително, с изключение на единични възрасти 3, 7, 19, 32, 33, 35, 47 и 58 години.