Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 355 юридически брака – със 167 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.0‰.