Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Кърджали са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 757, а на леглата – 1 486. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 9.8%, а на леглата в тях – с 19.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г. е 7 968 и нараства с 68.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2021 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 26.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 12.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 73.3% и 87.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Литва – 44.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Турция – 37.5%, Гърция – 8.2% и Германия – 5.5%.