Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2021 година

През месец февруари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 340, а на леглата – 615. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.7%, а на леглата в тях – с 15.8%.