Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2021 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.