ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

В област Плевен през 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени
години са 96.8 хил., или 69.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г.
коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) се увеличава
с 0.6 процентни пункта.