Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2019 г. са представили общо 33 529 нефинансови предприятия, в които са заети 151 472 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 939 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 18 635 млн. лева. През 2019 г. 22 844 предприятия приключват годината с печалба, или 68.1% от всички нефинансови предприятия в областта. Тези със загуба са 7 025, или 21.0%, а предприятията с нулев финансов резултат са 3 660, или 10.9% от общия брой.