Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 82.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2019 година.