Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.9% (при 55.5% общо за страната).