Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2021 година

През януари 2021 г. в област Добрич са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.0 хил., а на леглата – 2.1 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 32.6, 55.3 и 54.0%.