Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2020 година

През декември 2020 г. в област Добрич са функционирали 30 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.0 хил., а на леглата – 2.2 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 34.8, 52.1 и 51.8%.