ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2020 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.