НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТАПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНАВ ОБЛАСТ МОНТАНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2020 г. намаляват с 2.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат до 26.9 хиляди.