Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2020 г. намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2020 г., като достигат до 15.2 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.7% (до 6.6 хил.), а в частния сектор намалението е с 2.3% (до 8.6 хиляди).

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 4.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е с 0.7%., а в частния сектор намалението е с 6.5%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2.0% до 964 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1165 лв., а за частния – 810 лева.