ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2019 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен, са 9 909, като броят им се увеличава с 1.1% в сравнение с 2018 година.