Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2020 година

През декември 2020 г. в областта са функционирали 164 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 9.0 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 20.8%, а леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 28.1 хил., или с 68.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 25.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 2.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужденци и 27.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 19.3 и 27.1%.