ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 80.0% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязано намаление с 4.4 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на осмо място в страната, като тук първенството държи София столица с 90.8%, а след нея се нареждат областите Перник, Сливен, Шумен, Търговище, Пазарджик и Силистра. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.