Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2020 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.4% от домакинствата в област Търговище (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2020 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 62.2 процентни пункта.