Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 77.5% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на 13-то място в страната, заедно с област Габрово, по този показател. Първа е област София (столица) с 90.8%, следвана от областите Сливен и Перник (с по 83.4%), при 78.9% средна стойност за страната. За периода 2011 – 2020 г. се наблюдава ръст от 37.4 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.