Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 78.9%, като за областта е отбелязан ръст от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.