Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2020 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2020 г. показват, че 79.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.