Дейност на местата за настаняване през октомври 2020 г. в област Шумен

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 646, а на леглата – 1 393. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях – с 3.0%.