Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.