Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2019 година

Регистрираните юридически бракове през 2019 г. в област Добрич са 816 и са със 128 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 29 198. От всички регистрирани бракове в областта 61.5% (502) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 314 брака. Коефициентът на брачност е 4.7‰. В област Добрич този показател намалява спрямо 2018 г. с 0.7 промилни пункта. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2018 г. – 5.4‰.