НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВИДИН

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2020 г. се увеличават с 3.6% спрямо края на юни 2020 г., като достигат до 15.6 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.5% (до 6.8 хил.), а в частния сектор увеличението е с 2.8% (до 8.8 хиляди).
В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 2.8%., а в частния сектор намалението е с 9.4%.
През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.2% до 945 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1096 лв., а за частния – 828 лева.