Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 11 121 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление със 7.9%. През годината са настъпили 759 тежки произшествия, при които леко ранени са 535 души, тежко ранени са 344, а загинали – 75 души. В сравнение с 2018 г. броят на загиналите нараства с 47.1%, докато броят на леко и тежко ранените лица намалява съответно с 12.7 и 8.8%.