Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 284, а на леглата – 584. Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2020 г. е 4 510, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 76.5%, докато при тези от български граждани има ръст от 44.6%.