Миграция на населението в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от които 45.6% мъже и 54.4% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Сред тях 269 са от Шуменска област.