Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.