Детски градини в област Шумен през 2019 година

През учебната 2019/2020 година броят на детските градини в област Шумен остава непроменен спрямо предходната и е 98. Броят на децата, настанени в детските градини, е 5 026 (2 397 момчета и 2 629 момичета), което е с 84 деца (1.6%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 274, като на 100 деца се падат 145 места.