Раждаемост в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен са регистрирани 1 418 родени деца, като от тях 1 414 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 37 деца, или с 2.5%. Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2019 г. е 8.2‰, а през предходната 2018 г. – 8.4‰. Броят на живородените момчета е 725 и е с 36 по-голям от този на живородените момичета (689), или на 1 000 живородени момчета се падат 950 момичета.