Дейност на местата за настаняване през юни 2020 г. в област Шумен

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 609, а на леглата – 1 297. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.9%, а броят на леглата в тях – с 19.8%.