Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.2 хил., от които 41.7 хил. са мъже, а 35.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.3%.