Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2020 г. намаляват с 1.4% спрямо края на март 2020 г., като достигат 97.5 хиляди.