Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2019 година

През 2019 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 570 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 443 – с условно осъждане, за 39 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 199 – с освобождаване от наказание.