Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 707 легла, 48 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 667 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 16 общини от Софийска област (табл. 1).