Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2020 година

През май 2020 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 59.6, 80.9 и 79.8%.