Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 – с освобождаване от наказание.