Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления. Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338 – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 96 – с освобождаване от наказание.