Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 663 извършени престъпления, което е с 4.9% по-малко в сравнение с 2018 г., когато те са били 1 748.