Дейност на местата за настаняване през май 2020 г. в област Шумен

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 473, а на леглата – 1 019. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 32.8%, а броят на леглата в тях – с 35.8%.