Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 година

През май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.