Основни данни за културата в област Шумен през 2019 година

Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Шумен функционират 3 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. музеите на областта са посетени от 200.1 хил. посетители, като 20.9 хил. от тях са чужденци, а 27.7 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2018 г. общият брой посетители се е увеличил с 8.2%. Отчетено е намаление на чуждестранните посетители – с 0.5 хил., или с 2.1%.