Издателска дейност в област Варна през 2019 година

През 2019 година в област Варна са издадени:

  • 464 книги с годишен тираж 103 хиляди;
  • 45 брошури с годишен тираж 28 хиляди;
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 761 хил. и еднократен тираж 4 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 80 (18.6%), а средният тираж достига 257 броя при 207 броя през 2018 година.