Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година – предварителен обход

В периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година в България ще се проведе 18-ото Преброяване на населението и жилищния фонд. В съответствие с приетите Закон и Програма на преброяването в периода от 20 юли до 15 септември Националния статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, стартира предварителен обход на територията на страната.

Целта на предварителния обход е да се осигури цифрова информация за местоположението на единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта, както и актуална адресна информация за единиците, обект на преброяването. Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към критичния момент на преброяването (0,00 ч. на 22 януари 2021 г.).

На територията на област Варна дейността ще се извършва от преминали предварително одобрение и обучение 180 регистратора, които посредством мобилни устройства ще събират и актуализират информацията на терен чрез обхождане в населените места.